Per 100 liter te verkazen melk wordt nu 25 ml. stremsel toegevoegd om de melk te laten stremmen (dik worden). Stremsel is een enzymen preparaat dat de melk scheidt in het vaste gedeelte (wrongel) en het vloeibare (wei).

Advertenties