Om eventueel insluiten van lucht te voorkomen wordt er nog warme wei over gegoten.

Advertenties